• Một số vấn đề về năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học của học sinh trung học cơ sở

  Một số vấn đề về năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học của học sinh trung học cơ sở

  Bài viết tập trung nghiên cứu về năng lực nói chung và năng lực tiếp nhận tác phẩm văn học của học sinh trung học cơ sở nói riêng. Trong sự so sánh giữa quan niệm tiếp nhận truyền thống (tiếp nhận tri âm) với quan điểm tiếp nhận hiện đại, tác giả bài viết đã khẳng định tính khả thi khi xây dựng các biện pháp hướng dẫn cho học sinh trung học...

   6 p daihochalong 28/12/2021 31 0

 • Dạy học vật lí theo quan điểm của Lamap nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

  Dạy học vật lí theo quan điểm của Lamap nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

  Bài báo phân tích kết quả vận dụng tiến trình đã đề xuất trong dạy học chủ đề các hình thức truyền nhiệt (Vật lí lớp 8) với việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học sơ sở. Kết quả thực nghiệm cho thấy tính khả thi của việc thiết kế hoạt động dạy học dựa trên tiến trình dạy học theo Lamap đối với việc...

   9 p daihochalong 28/12/2021 29 0

 • Đội ngũ sáng tác của bộ phận văn học hoàng tộc thời Nguyễn

  Đội ngũ sáng tác của bộ phận văn học hoàng tộc thời Nguyễn

  Bài viết tập trung khái quát về thời đại nhà Nguyễn qua mấy nét chính về chính trị, xã hội; tổng lược về diễn trình văn học của thời đại này; đặc biệt là miêu thuật về tình hình đội ngũ sáng tác, tác phẩm của dòng văn chương hoàng tộc thời Nguyễn, một đối tượng nghiên cứu mà từ trước đến nay ít được chú ý.

   12 p daihochalong 28/12/2021 30 0

 • Vai trò của logic hình thức trong rèn luyện tư duy logic cho sinh viên sư phạm Việt Nam hiện nay

  Vai trò của logic hình thức trong rèn luyện tư duy logic cho sinh viên sư phạm Việt Nam hiện nay

  Bài viết tập trung phân tích và làm sáng tỏ vai trò của logic hình thức với việc phát triển năng lực tư duy logic cho sinh viên sư phạm Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc dạy logic hình thức cho sinh viên sư phạm Việt Nam hiện nay.

   8 p daihochalong 28/12/2021 36 0

 • Quan niệm và chiến lược phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở

  Quan niệm và chiến lược phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở

  Việc phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên THCS chỉ có hiệu quả mong muốn khi quan niệm đúng về năng lực nghề nghiệp, xác định rõ cấu trúc của nó dựa trên yêu cầu của nghề dạy học ở cấp THCS và được thực hiện bằng tư duy chiến lược từ các nhà quản lí cho đến chính nỗ lực của từng giáo viên. Quan niệm phù hợp về năng lực...

   6 p daihochalong 28/12/2021 32 0

 • Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo hướng tiếp cận vai trò - chức năng

  Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo hướng tiếp cận vai trò - chức năng

  Trong bài viết này, tác giả đưa ra quan niệm về năng lực nghề nghiệp của giáo viên Trung học cơ sở (GVTHCS) theo hướng tiếp cận vai trò - chức năng và một số định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên THCS nhằm đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay.

   8 p daihochalong 28/12/2021 39 0

 • Đề xuất chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Công nghệ cấp Trung học cơ sở

  Đề xuất chuẩn đầu ra và khung chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Công nghệ cấp Trung học cơ sở

  Công nghệ là môn học nền tảng ban đầu để tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành nghề trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0. Việc đào tạo nguồn giáo viên môn Công nghệ đáp ứng yêu cầu mới là một nhiệm vụ cấp bách nhằm thay đổi thực trạng và trả lại cho môn Công nghệ đúng vị thế của nó trong giáo dục phổ thông. Bài viết...

   6 p daihochalong 28/12/2021 27 0

 • Người kể chuyện trong một số truyện ngắn thuộc chương trình ngữ văn trung học

  Người kể chuyện trong một số truyện ngắn thuộc chương trình ngữ văn trung học

  Bài viết phân tích vai trò của người kể chuyện trong việc xác lập mối quan hệ giữa các nhân vật; cách nhìn, sự đánh giá về nhân vật; tư tưởng, tình cảm, khả năng tái tạo con người, đời sống của nhà văn trong tác phẩm văn học.

   6 p daihochalong 28/12/2021 30 0

 • Nhận thức của giáo viên trung học cơ sở về hoạt động giáo dục trong trường phổ thông

  Nhận thức của giáo viên trung học cơ sở về hoạt động giáo dục trong trường phổ thông

  Nghiên cứu được thực hiện với 45 giáo viên ở các Trường Trung học cơ sở (THCS) Thành phố Thanh Hóa. Phỏng vấn sâu và điều tra bằng bảng hỏi là hai phương pháp nghiên cứu chủ yếu để tìm hiểu nhận thức của giáo viên THCS về các hoạt động giáo dục (HĐGD).

   9 p daihochalong 28/12/2021 32 0

 • Cái và cách trong dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông

  Cái và cách trong dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông

  Bài viết đề cập đến cách hiểu “cái” và “cách” (theo quan điểm của Hồ Ngọc Đại) trong môn Toán. Tác giả tập trung phân tích mối quan hệ giữa “cái” và “cách” và khai thác sự chuyển hóa sư phạm giữa chúng để nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở Trường Trung học phổ thông (THPT).

   7 p daihochalong 28/12/2021 27 0

 • Thực trạng về kĩ năng đánh giá lớp học ở trường trung học phổ thông

  Thực trạng về kĩ năng đánh giá lớp học ở trường trung học phổ thông

  Nghiên cứu này nhằm khảo sát ý kiến của sinh viên sư phạm, giảng viên dạy đại học, giáo viên dạy ở trường Trung học phổ thông về mục đích của việc đánh giá lớp học là gì? Phương pháp nào được các giáo viên sử dụng để đánh giá học sinh? Thành phần cơ bản của kĩ năng đánh giá học sinh cần rèn luyện cho sinh viên sư phạm Toán? Những...

   12 p daihochalong 28/12/2021 31 0

 • Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học STEM cho sinh viên sư phạm hóa học

  Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học STEM cho sinh viên sư phạm hóa học

  Bài viết xác định các nguyên tắc, quy trình thiết kế, các mức độ biểu hiện năng lực dạy học STEM và bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học STEM cho sinh viên sư phạm hóa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên hóa học trung học phổ thông.

   10 p daihochalong 28/12/2021 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số