• Giáo trình Toán ứng dụng trong Khoa học môi trường: Phần 2

  Giáo trình Toán ứng dụng trong Khoa học môi trường: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Toán ứng dụng trong Khoa học môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình Streeter-Phelps, tính toán chất lượng nước trên kênh sông; Dự báo ngắn hạn bằng phương pháp làm trơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p daihochalong 27/07/2021 102 0

 • Giáo trình Toán ứng dụng trong Khoa học môi trường: Phần 1

  Giáo trình Toán ứng dụng trong Khoa học môi trường: Phần 1

  Giáo trình Toán ứng dụng trong Khoa học môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính toán khuếch tán chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao; Mô hình berliand và chỉ dẫn kỹ thuật-tính nồng độ ô nhiễm do nhiều điểm cao và phương pháp trung bình tổng cộng nồng độ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p daihochalong 27/07/2021 87 0

 • Cẩm nang An toàn thiên tai (Dành cho gia đình)

  Cẩm nang An toàn thiên tai (Dành cho gia đình)

  'Cẩm nang An toàn thiên tai (Dành cho gia đình)' trình bày những điều cần ghi nhớ đối với các hộ gia đình trong việc ứng phó với thiên tai; những việc cần làm để có thể sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp; một số lưu ý đặc biệt khi bão và lũ xảy ra.

   24 p daihochalong 27/07/2021 85 0

 • Ebook Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước: Phần 1

  Cuốn sách 'Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước' cung cấp một số kiến thức về điều kiện tự nhiên, về dòng chảy của không khí trong khí quyển; quá trình truyền tải, phát tán và một số chất gây ô nhiễm cũng như các quá trình xảy ra đối với chúng, trong đó đề cập đến 3 dạng chính của môi trường không khí...

   132 p daihochalong 29/06/2021 101 0

 • Ebook Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook 'Một số vấn đề cơ sở tính toán ô nhiễm môi trường không khí và nước' gồm 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Khuếch tán trong khí quyển, các chất gây ô nhiễm môi trường không khí và tính chất của chúng, ô nhiễm môi trường nước hồ và sông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   163 p daihochalong 29/06/2021 76 0

 • Cẩm nang Khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất kinh doanh sau thiên tai (Dùng cho doanh nghiệp)

  Cẩm nang Khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất kinh doanh sau thiên tai (Dùng cho doanh nghiệp)

  'Cẩm nang Khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất kinh doanh sau thiên tai (Dùng cho doanh nghiệp)' trình bày các hoạt động doanh nghiệp cần làm để khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ lao động mất việc làm sau thiên tai; hỗ trợ sức khỏe cho nhân viên trong vùng bị ảnh hưởng; kế hoạch phục hồi và tiếp tục kinh doanh sau thiên tai.

   20 p daihochalong 27/05/2021 147 0

 • Cẩm nang Lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với rủi ro thiên tai "(Dùng cho doanh nghiệp)

  Cẩm nang Lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với rủi ro thiên tai "(Dùng cho doanh nghiệp)

  'Cẩm nang Lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với rủi ro thiên tai '(Dùng cho doanh nghiệp)' trình bày những bước cơ bản trong lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó; huy động sự tham gia của toàn bộ doanh nghiệp; danh mục những việc tối thiểu cần làm của doanh nghiệp để có thể ứng phó trong tình huống khẩn cấp; mẫu kế hoạch ứng phó trong tình huống...

   40 p daihochalong 27/05/2021 82 0

 • Bài giảng Quá trình hấp phụ

  Bài giảng Quá trình hấp phụ

  Bài giảng Quá trình hấp Phụ trình bày khái niệm, một số vật liệu hấp phụ phổ biến, xử lý mùi ô nhiễm bằng quá trình thiêu đốt; các phương pháp thiêu đốt. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   24 p daihochalong 28/11/2020 100 0

 • Bài giảng Quá trình hấp thụ - Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Quá trình hấp thụ - Lê Thị Thái Hà

  Bài giảng Quá trình hấp thụ được biên soạn bởi Lê Thị Thái Hà để tìm hiểu cơ sở lý thuyết của quá trình hấp thụ; ứng dụng quá trình hấp thụ vào xử lý ô nhiễm khí; các ưu và nhược điểm của phương pháp hấp thụ.

   45 p daihochalong 28/11/2020 111 0

 • Bài giảng Vi sinh vật trong xử lý môi trường

  Bài giảng Vi sinh vật trong xử lý môi trường

  Bài giảng "Vi sinh vật trong xử lý môi trường" với các nội dung điều kiện nước thải đưa vào xử lý sinh học; sự tăng trưởng của vi khuẩn trong bể xử lý nước thải; phân loại vi sinh vật trong nước; vi sinh vật trong hệ thống xử lý nước thải.

   24 p daihochalong 28/11/2020 109 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 9: Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồng

  Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 9: Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồng

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 9: Đánh giá ảnh hưởng của độc chất lên con người và sức khỏe cộng đồng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá rủi ro sức khỏe con người, các phương pháp đánh giá rủi ro, đánh giá rủi ro không ung thư, đánh giá rủi ro ung thư, quản lý rủi ro,... Mời các bạn tham khảo.

   29 p daihochalong 28/11/2020 112 0

 • Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 8: Loại thải độc chất

  Bài giảng Độc chất học môi trường - Chương 8: Loại thải độc chất

  Bài giảng "Độc chất học môi trường - Chương 8: Loại thải độc chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Mối tương quan giữa quá trình loại thải độc chất và cấu trúc cơ thể sinh vật, các con đường loại thải độc chất ra khỏi cơ thể, một số con đường khác có thể loại thải độc chất ra khỏi cơ thể,... Mời các bạn tham khảo.

   30 p daihochalong 28/11/2020 108 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số