Ebook Picture dictionary

Ebook Picture dictionary được trình bày khá hấp dẫn với các hình ảnh minh họa giúp bạn dễ dàng học được tiếng Trung một cách hiệu quả nhất, các chủ đề trong từ điển: thời gian, hộ chiếu, gia đình, trường học, công việc, mua sắm, ăn uống, bệnh viện, ngân hàng, thời tiết, du lịch... Để biết chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo ebook.