Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 1) - Phần 1

Giáo trình Microsoft SQL Server 2008: Quản trị cơ sở dữ liệu (Tập 1) - Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về giới thiệu Microsoft SQL Server 2008, cài đặt Microsoft SQL Server 2008, cấu trúc thư mục Microsoft SQL Server 2008, cấu trúc trình đơn của Microsoft SQL Server 2008, cơ sở dữ liệu SQL Server 2008, người dùng trong SQL Server 2008,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!