Ebook Hướng nào Hà Nội cũng sông: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Hướng nào Hà Nội cũng sông" trình bày các nội dung: Hướng nào Hà Nội cũng sông, đi cho biết, tầm cao không ở cái đế giày, con cá giữa biển hội nhập, khoanh tay kính cẩn cúi đầu, không không là không!, mặt tiền và bụi phát triển, chờ có phòng làm việc, lẩm cẩm. Mời các bạn tham khảo.