Ebook Hà Nội cũ (tái bản lần thứ hai): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu các nội dung: Gia ngõ trạm - Gái tạm thương, Mồ chú phẩn, Cô hàng hương trước chùa quan Thượng, Cô thầy tướng trước văn miếu, Trường thi hương Hà Nội, Khóa liến với ông tiền quân thành, Tháp Tuyết Ni, Bà tiết chặt ngón tay, Cây cổ thụ với ông Hoàng Diệu, Hà Nội chính khí ca, Điếm vè. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.